Dietetyka

Metody oceny stanu odżywienia-antropometria

Aby stwierdzić czy dana osoba ma prawidłową masę ciała i ocenić przy tym stan odżywienia dietetyk ma do dyspozycji kilka metod oraz wskaźników. W pierwszej kolejności napiszę o antropometrii, czyli metodzie opartej na pomiarach części ciała. Podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi przy tych pomiarach jest wzrostomierz, taśmy do pomiaru obwodu ciała, fałdomierz czy zwykła waga. Zaczniemy od… Czytaj dalej Metody oceny stanu odżywienia-antropometria