Dietetyka

Programowanie płodowe

Zarówno wyniki badań eksperymentalnych na zwierzętach jak i epidemiologicznych wykazują, że warunki w jakich rozwijał się płód wpływają na predyspozycje do rozwoju schorzeń w wieku późniejszym. Programowaniem płodowym (wewnątrzmacicznym) nazywamy długoterminowe zmiany adaptacyjne zachodzące w rozwijającym się płodzie na skutek działania czynników pozagenetycznych, do których należą czynniki środowiskowe takie jak: -niewłaściwa dieta ciężarnej; zwłaszcza niedożywienie ciężarnej może… Czytaj dalej Programowanie płodowe