Dietetyka

Resveratrol

Pod tą tajemniczą nazwą kryje się związek, któremu przypisuje się m.in. wpływ na długowieczność. Resverarol ma inne potencjalne prozdrowotne właściwości, niestety większość badań prowadzona była na modelach zwierzęcych, u których szlaki metaboliczne i mechanizmy działania mogą być inne niż u ludzi, więc trzeba patrzeć na nie z lekkim dystansem. Zresztą wpływ resweratrolu na samą długowieczność… Czytaj dalej Resveratrol